AUV: Është paraqitur një rast i gripit të shpezëve ‘Avian Influnza’

Është paraqitur një rast i gripit të shpezëve Avian Influnza në komunën e Podujevës fshati Sekiraqë.

Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë janë ndërmarrë të gjitha veprimet për parandalim të përhapjes se sëmundjes ku përfshihet edhe asgjësimi i shpezëve ne fermën e prekur. Po ashtu janë duke u kryer të gjitha hulumtimet epidemiologjike në fermat në zonën e prekur në perimetër prej 3km. Jemi duke i kryer të gjitha veprimet tjera sipas legjislacionit në fuqi.

AUV ka sugjeruar se çfarë duhet të bëni si fermer për tu mbrojtur nga infektimi i fermës tuaj:

· Parandaloni kontaktin e shpezëve të tjera me shpezët tuaja,

· Mbani shpezët në kushte të mira

· Mos shkoni në panaire, tregje, ekspozita apo vende tjera ku ka shpezë dhe zogj.

· Vendosni masat e biosigurisë ne fermë

· Vendos dezbarierat në hyrje dhe dalje të fermës,

· Zvogëloni dhe kontrolloni hyrjet e njerëzve,

Pastroni dhe dezinfektoni objektet dhe pajisjet, veshjet dhe mbathjet e personave në kontakt me shpezët,

· Nëse vëreni shenja të sëmundjes lajmëroni autoritetin kompetent,

· Nëse keni ngordhje, njofto autoritetin i cili do të ju ndihmoj për asgjësim,

· Në asnjë rast mos i hidhni në hapësira publike shpezët e ngordhura.

Raportoni në numrin:

0800 111 22 Pa pagese 24h.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close