Kurti: I hapëm rrugën procesit për forcimin e drejtësisë dhe demokracisë

Kryeministri Albin Kurti ka bërë një përmbledhje të vendimeve që Qeveria që ai drejton mori gjatë ditës së sotme.

Përmes një statusi në Facebook, Kurti ka thënë se sot i kanë hapur rrugën një procesi të rëndësishëm për forcimin e drejtësisë dhe demokracisë së shtetit tonë, duke iu referuar procesit të vettingut.

Ky është statusi i tij i plotë:

Edhe një hap drejt Vettingut, Majlinda – qytetare me merita të veçanta, zgjerim i rrugës për Shalën dhe Bajgorën, udhëheqje të reja profesioniste në disa ndërmarrje publike, e shumë vendime të tjera

Në mbledhjen e sotme, të 39-tën, të Qeverisë së Republikës së Kosovës, miratuam 34 vendime.

I hapëm rrugën një procesi të rëndësishëm për forcimin e drejtësisë dhe demokracisë së shtetit tonë.

Grupi punues, i themeluar nga Ministria e Drejtësisë, e i përbërë nga përfaqësuesit e gjyqësorit dhe prokurorisë, shoqëria civile dhe ekspertët e fushës, kanë hartuar Koncept Dokumentin dhe kanë propozuar metodologjinë e mbarëvajtjes së procesit të Vetingut, përmes votimit të amendamenteve kushtetuese, që do lejonin hapësirë të mjaftueshme për hartimin e Ligjit për Vettingun.

Duke konsideruar që edhe pasqyra aktuale ligjore lejon hapësirë për mbarëvajtje të procesit të vettingut, përmes plotësim-ndryshimit të ligjeve relevante, Grupi Punues ka propozuar si mundësi të dytë, realizimin e procesit të vettingut përmes ndryshimeve ligjore.

Si përgjigje ndaj efekteve të pandemisë, aprovuam projektligjin lidhur me financimin e Reagimit të Kosovës ndaj pandemisë COVID-19 për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.

Meqenëse sasitë e kontraktuara me Pfizer prej 1.2 milion vaksinave mbulojnë nevojat për vaksinimin të 60% të popullatës, autorizuam Ministrinë e Shëndetësisë për negocimin e vaksinave shtesë, deri në imunizimin e plotë të popullatës, respektivisht në përfundimin e emergjencës shëndetësore.

Amandamentimi i marrëveshjes se Grantit me BE do të krijojë mundësinë që Kosova t’i bashkohet Portës Hyrëse të Certifikatës Digjitale COVID të BE–së.

Përmes rregullores së miratuar sot përshpejtohet vlerësimi i ligjshmërisë së akteve komunale, e cila ka një rëndësi të veçantë si për Komunat ashtu edhe për jetën e qytetarëve.

Qytetarëve të Mitrovicës do t’u lehtësohet qarkullimi dhe realizimi i të drejtave të tyre me vendimin e sotëm për përfundimin sa më të shpejtë të ndërtimit të Rrugës Nacionale Prishtinë-Mitrovicë. Ndërsa me zgjerimin e rrugës ekzistuese në fshatin Bajgorë, do t’u lehtësojë qarkullimin qytetarëve dhe bizneseve në drejtim të Shalës së Bajgorës.

Ndamë mjete financiare për bashkëfinancimin e shtatë projekteve kapitale në komuna, në fushat e infrastrukturës dhe mjedisit, bashkë me UN Habitat-in.

Miratuam dy nisma për projektin që ka për objektiv kryesor ndërtimin e rrjetit të integruar të kanalizimeve në Mitrovicë.

Nga sot Majlinda Kelmendi është qytetare me merita te veçanta. Kjo është një njohje institucionale shtesë për arritjet e Majlindës por edhe të Kosovës në sportin e xhudos dhe për ndërtimin e imazhit pozitiv të vendit tonë.

Bëmë hapin e parë drejt pjesëmarrjes së Kosovës në programin “Evropa Kreative”, një platforme e shkëlqyer e mundësive për fuqizimin e krijimtarisë se komunitetit tonë kulturor.

Me qëllim të reformimit dhe përmirësimit të politikave dhe asistencës sociale drejt familjeve në nevojë, i hapëm rrugë “Projektit të Reformës së Sistemit të Ndihmës Sociale në Kosovë”.

Për integrimin e të rinjve në tregun e punës, aprovuam vendimin për themelimin e Komisionit Ministror për Skemën e Garantuar për të Rinjë.

Për të mundësuar prodhim dhe furnizim të rregullt me energji elektrike, Korporatës Energjetike të Kosovës iu mundësua zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për nxjerrjen e thëngjillit.

Iniciuam për Kuvend 7 projektligje ne fushat e sigurisë, prodhimit e industrisë, bujqësisë e zhvillimit rural. Ndërsa me vendime të veçanta aprovuam pesë nisma për marrëveshje ndërkombëtare.

Për të mundësuar punën e vazhdueshme të ndërmarrjeve publike, emëruam Borde të përkohshme në KRU “Hidroregjioni Jugor, Sh. A. Prizren” dhe KRU “Bifurkacioni Sh. A. Ferizaj”. Emëruam anëtarin e katërt te Bordit te përkohshëm në Ndërmarrjen Publike Hidroekonomike “Ibër Lepenc”, Sh. A.

Ndërsa bazuar në të gjeturat nga hulumtimet dhe analizat e kryera në terren nga IKShP-ja dhe Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) shkarkuam Bordin e KRU “Hidrodrini Sh. A. Pejë” për të kthyer besimin e qytetareve ndaj Ndërmarrjes dhe ndaj sistemit të furnizimit me ujë në atë zonë.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close