Kosova eksportoi drejt vendeve tё CEFTA në vlerë 71.6 milionë euro

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ka njoftuar se vendet e CEFTA-s dhe vendet e BE-së përfaqësojnë partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës për eksporte, me pjesëmarrje prej 34.3 përkatësisht 28.5 përqind të gjithsej eksporteve nё TM4 2021.

“Eksportet drejt vendeve tё CEFTA-s vetёm nё TM4 2021 ishin 71.6 milionë euro, një rritje prej 16.4 pёrqind, ndërsa eksporti i mallrave nё vendet e BE-së ishte 59.4 milionë euro apo 27.1 pёrqind mё shumё krahasuar me TM4 2020. Eksportet drejt SHBA-sё kanë vazhduar të karakterizohen me një trend të lartë rritës. Nё TM4 2021, niveli i eksportit të mallrave drejt SHBA-së ishte 45.9 milionë euro (10.6 milionë euro në TM4 2020), duke bërë që pjesëmarrja e SHBA-ve nё gjithsej eksportin e mallrave të arrij në 22.0 pёrqind nga vetëm 7.4 pёrqind nё TM4 2020”, thuhet në raportin e BQK-së, raporton RTKlive.

Sipas BQK-së, vlera e importit të mallrave gjatё TM4 2021 ishte 1.2 miliardё euro, që paraqet rritje prej 36.3 përqind.

“Pothuajse tё gjitha kategoritё e importit kanё shёnuar rritje, ndёrkohё qё rritjen mё tё lartё e ka shёnuar importi i produkteve minerale, pastaj metalet bazё, makineritë dhe pajisjet elektrike, ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, etj”, thuhet në raportin e BQK-së për vlerësimin Tremujor të Ekonomisë.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close