QKUK-së dyshohet se iu zhvatën mbi 104 mijë euro

Prokuroria Themelore në Prishtinë ngriti aktakuzë kundër të pandehurve F.H., L.J. dhe Y.K., në drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas aktakuzës, më 22 dhjetor 2020, të pandehurit, në cilësinë e personave zyrtarë (IT), në QKUK, në bashkëkryerje, kanë shfrytëzuar detyrën zyrtare, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo tjetrin, duke mos i përmbushur detyrat e tyre zyrtare.

Të njëjtit, në aktivitetin e prokurimit “Furnizimi dhe montimi i Sistemit të integruar të monitorimit me kamera dhe Integrimi i sistemit të kontrollit të qasjes”, kontratë e nënshkruar në mes të QKUK dhe operatorit      ekonomik “Artech”, tërë aktivitetin e kryer në dhjetor të vitit 2020, përfshirë pranimin e mallit, ekzekutimin  e punimeve dhe pranimin teknik të punimeve, kanë nënshkruar një raport fiktiv.

Kjo është bërë në kundërshtim me gjendjen faktike,  duke i shkaktuar dëm material QKUK-së,  në shumën prej 104 mijë e 751 euro

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të pandehurit e lartcekur të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila iu vihet në barrë.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close