Perdhunimet seksuale gjate luftes ne Kosove jane krime me te renda penale te shtetit serb

Ne krimet e bera ne fushen e krimit seksuale hyjne perdhunlmit e bere te nenave, te motrave e te burrave shqipetare nga kriminelet serbe gjate luftes ne Kosove.
Keto jane krimet me te renda, e ku fare nuk eshte dhene pergjegjesi penale te krimimineleve serb dhe te shtetit.
Ne Kosove mendohet se jane rreth 20 mije femera dhe burra shqipetare te perdhunuar gjate luftes.
Te dhena te sakta nuk ka.
Deri me tash jane vetem disa raste te perdhunimeve qe gjinden ne hetime penale. Shume raste kane mbetur ne heshtje, sepse nuk jane paraqite, si baze e ruajtjes se nderit familjare.
Prokuroria Speciale i ka vetem 45 raste qe kane te beje me krime te dyshuara seksuale gjate luftes ne Kosove.
Fusha e tille ka mbetur pa u zbardhur. Edhe krimet tjera nuk jane zbardhur. Serbia nuk ka vullnet politik per t’i hetuar keto raste.
Lenja ne kompetence te organeve serbe e pergjegjesise penale eshte mos perergjegjesi per dhunen, pet perdhunimet dhe gjenocidin serb ne Kosove.
Shkaqet e mospergjegjesise jane te nduarduareshme:
1. Mungesa e vullnetit te faktoreve vendoses ne bote qe Serbia te pergjigjet per cdo krim, ketej edhe per perdhunimet bera gjate luftes ne Kosove.
2. Mos ndertimi i nje gjykate ne Dene Hag te vecante per krimet serbe te bera gjate luftes.
3. Bashkepunimi i faktorit nderkombetar, si te UE, te shteteve dhe te SHBA-ve me Serbin, si forme e ruajtjes se paqes ne Ballkan, mu me pergjegjesit e dyshuar per dhune dhe per krime seksuale
4. Mungesa e vullnetit nga te perdhunuarit ne pararqitjen e rasteve te perdhunimit seksual te bere gjate luftes.
5. Mos ndertimi me kohe dhe me kuadra te mjaftueshem profesional i organeve qe merren me kete krim ne Kosove.
6. Ndikimi i thelle i te drejtes zskonore shqiptare ne shoqeri.
7. Deshira e familjeve shqiptare per te ruajtur nderin dhe familjen nga keto krime, duke i mbyllur ne vetvete krimet seksuale te bera.
Me siguri ka edhe shume shkaqe qe ndikojne ne mos pergjegjesi. Dhe, sigurisht se do te mbetin me mijera raste pa u zbuluar dhe pa pergjegjesi.
Megjithate i takon Kosoves te padise Serbin per krime, per perdhunine e per gjenocide prane organeve nderkombetare.
Mire eshte qe kjo ceshtje te shtrohet edhe ne Kuvend per diskutim e per nxerrje te nje rezolute.
I takon gjithashtu Qeverise se Kosoves qe ne dialogim, krahas njohjes reciproke, rikthimit ne shtepi te 1600 shqiptareve te mbytur, e, qe gjinden ne varre masive ne Serbi, si dhe te kerkimit te demeshperblimit, t’ i beje krimet ne fushen e perdhunimeve, baze per dialogim.
Krimet nga fusha e perdhunlmeve jane te renda dhe si te tilla nuk parashkruhen, sikurse edhe krimet tjera te bera ne lufte.
Keto jane vepra te renda penale dhe kurre nuk vjeteresohen.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close